Living room STYLING

THE CHANGE OF A CARPET

//The post contains sponsored products

Good morning. I sit with the coffee cup in one hand and one chocolate bite in the other. Love to sit down with the blog when Ulrik is asleep, but in the past few days there has simply been no time. He gets teeth again and therefore sleeps badly and little. My little dear friend♥

Back to the heading. I have a new collaboration with Kilands, who have the most beautiful carpets at very good prices. You who know me know how good I like good quality at affordable prices and I would therefore like to tell you about these. I love moving around things here at home and making small changes that easily make a big difference. I would therefore like to show you how easy a carpet can change a whole look.

God morgen, eller skal vi si formiddag? Jeg sitter med kaffekoppen i den ene hånda og en sjokoladebit i den andre. Elsker å sette meg ned med et innlegg i sovetiden til Ulrik, men de siste dagene har det rett og slett ikke vært tid. Han får tenner igjen og sover derfor dårlig og lite. Lille hjertet mitt ♥

Tilbake til overskriften. Jeg har et samarbeid med Kilands, som har de lekreste teppene til meget gode priser. Jeg elsker jo å flytte rundt på tingene her hjemme og gjøre små forandringer som enkelt utgjør en stor forskjell.  Ønsker derfor å vise dere hvor enkelt et teppe kan forandre en hel look. 

In the kitchen we have this round viscose rug, but I love pulling it into the living room to break with the otherwise clean lines in both the sofa, the table and the walls. In addition, the round shape takes up both mirrors and my little DIY in the ceiling. It is short tugged and is therefore easy to keep clean, yet not flat woven. I love the exclusive feeling of viscose and the amazing quality of my Kiland rugs.

Dette runde viskoseteppet har vi egentlig under det runde bordet vårt på kjøkkenet, men jeg elsker å trekke det inn i stuen for å bryte med de ellers rene linjene i både sofa, bord og vegger. I tillegg tar den runde formen opp både speil og takkronen vår. Det er kortlugget og er derfor enkelt å holde rent, men likevel ikke flatvevd. Jeg elsker den eksklusive følelsen av viskosetepper og den fantastiske kvaliteten hos Kilands. 

In the picture above you can see Isphahan vintage from Kilands. This is an art silk carpet with a classic oriental pattern with a pearly worn look. I have completely hung up on viscose rugs nowadays and really love the expression they provide. This rug also contains viscose and is a sure winner of any style. The carpet has short pile and are therefore easy to clean, which is absolutely necessary for us with kids;) I must also mention the price that is surprisingly low :O You get the same carpet as me for only  875, – NOK.

På bildet over ser du Isphahan vintage fra Kilands. Dette er et kunstsilketeppe med et klassisk orientalsk mønster med et lekkert slitt utseende. Jeg har helt hang up på viskosetepper om dagen og elsker virkelig uttrykket de gir. Dette teppet inneholder også viskose og er en sikker vinner til enhver stil. Kan nesten ikke vente til jeg får malt her hjemme, for da kommer dette virkelig til sin rett. Gleder meg så masse til å vise dere. Teppet har kort lugg og er derfor enkelt å rengjøre, noe som er helt nødvendig for oss med barn 😉 I tillegg må jeg nevne prisen som er overraskende lav :O Dette får du til kun 875,- kroner, og ønsker du større størrelse enn jeg har får du dette til kun noen hundre lapper ekstra. 

Last but not least, we have this classic hand-woven carpet. I have a very beautiful wool rug in white from before, so wanted a black one that I know will be widely used both at home and in different stylings in the future. Right now, this has moved into the bedroom and let me just say that despite the crazy cold we have had in recent days, it’s a dream to put my feet on this rug when I get up in the middle of the night to calm our son. Nothing strikes the feeling of pure wool in the cold!

Sist men ikke minst har vi dette klassiske håndvevde ullteppet. Jeg har jo et helt nydelig ullteppe i hvitt fra før så ønsket et sort et som jeg vet vil bli mye brukt både hjemme og i ulike stylinger fremover. Akkurat nå har dette flyttet inn på soverommet og la meg bare si at men den kulden vi har hatt de siste dagene er det en drøm å sette føttene på dette når jeg må opp til minsten midt på natta, hehe. Ingenting slår følelsen av ren ull i kulda. 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply